Brokkolispirer.jpg

BIOAKTIV

SULFORAFAN

Bare 1 gram av pulveret vårt inneholder samme mengde sulforafan som 100 g modnet brokkoli.

Pure Food Norway har de siste årene forsket på produksjonsprosesser for å kunne fremstille viktige virkestoffer som Sulforafan og  Polylfenol, som er et naturlig produkt fra kålprodukter, - spesielt fra brokkolispirer. Dette har vi nå lykkes med, og vi er i stand til å fremstille virkestoffer med høye verdier.

BROKKOLI - MER ENN MAT

Brokkoli er propp full av sunne egenskaper vi mennesker trenger for å holde oss friske. Dessverre elsker ikke alle brokkoli, og selv for de som liker brokkoli er det ikke lett å spise store porsjoner rå brokkoli hver dag. Derfor har Pure Food Norway utviklet et ernæringstett pulver rikt på bioaktivt sulforafan. Bare 1 gram av pulveret vårt inneholder samme mengde sulforafan som 100 g brokkoli. Det betyr at man kan få  fult utbytte av de sunne egenskapene til brokkoli uten å spise store mengder hver dag. 

FRA SPIRER TIL PULVER

Spirer har store mengder av vitaminer og mineraler i forhold til størrelse, i brokkolispirer er konsentrasjonen av sulforafan omtrent 20-50 ganger høyere enn i fullvoksen brokkoli. Produksjonen av vårt brokkolispire pulver gir spesielt høye verdier av næringsstoffet sulforafan, som viser seg å være et "mirakelstoff" for flere livsstilssykdommer og andre diagnoser.

bioaktive brokkolispirer.jpg

SULFORAFAN - HELSEMESSIGE FORDELER - MAT SOM MEDISIN

Sulforafan er grundig undersøkt og er av medisinsk interesse på grunn av de gunstige helsemessige virkningene stoffet gir. Det er vist at sulforafan kan beskytte mot ulike typer kreft, at det kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer, være betennelsesdempende, og er gunstig ved autisme og osteoporose.

Det finnes robuste epidemiologiske bevis for de gunstige effektene som inntak av brokkoli har på helsen. Mange av fordelene er knyttet opp til sulforafan. Helt siden dette stoffet ble isolert fra brokkoli og funnet å ha kreftforebyggende egenskaper i en studie på rotter som ble publisert på 1990-tallet, har over 3000 publikasjoner beskrevet effekten i lignende studier.

Studier på dyr har vist at sulforafan kan gi en rekke helsefordeler. Deriblant kan det bidra til å senke blodsukkernivå, kolesterolnivå, oksidativt stress og utvikling av kronisk sykdom. Helsefordelene inkluderer også redusert risiko for betennelser og kreft i magen, for prostatakreft og for andre kreftformer. Det er også vist å kunne redusere risikoen for at allerede påvist kreft skal bli mer aggressiv, at det har en foryngende effekt på immunforsvaret, og at det kan forebygge hjerte- og karsykdommer*. Les mer om sulforafan her

EGEN PRODUKSJONSPROSESS

Pure Food Norge (PFN) har utviklet sin egen produksjonsprosess, en ny teknologi for frysetørking. Denne teknologien beholder og ivaretar næringsinnholdet og de viktige virkestoffene i spirene. Dette gir oss muligheten til å fremstille et brokkolispirepulver med svært høye verdier av sulforafan, med lang holdbarhet. 

KLINISK STUDIE

Vår PHD Ladia Jilek deltar nå i en 4 årlig kliniske studie som er EU finansiert. Det er sulforafan i mat og påvirkning av celler, - spesielt i hjernen knyttet til autisme som det forskes på.  Les mer om den kliniske studien her.

Sulforafan er i dag det plantestoffet det forskes mest på i verden.

 

*https://nhi.no/kosthold/ernaring/brokkoli-mer-enn-mat/